Consfătuirile – între tradiție și utilitate

O sală impunătoare, sala festivă a Colegiului Național Mihai Eminescu, Oradea, ticsită de cei mai pretențioși dascăli, cei pentru care cratima încă salvează vieți iar